Sekcja

Działalność Sekcji Etnobotanicznej

Z naszą Sekcją zapraszamy na wędrówkę po świecie roślin w różnych wymiarach i znaczeniach. Zajmujemy się wszelkimi powiązaniami roślin i ludzi, odkrywamy zwyczaje, wierzenia, zastosowania, zarówno współczesne jak i te, które zostawili nam w spadku nasi przodkowie.